De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
Vrijwilligers asiel met honden uit een kwekerij

Gedeputeerde Vandenhove weigert milieuvergunning hondenkwekerij in Lummen

vrijdag, 15 juni 2018

De Limburgse deputatie heeft op voorstel van gedeputeerde van Leefmilieu en Dierenwelzijn de milieuvergunningsaanvraag geweigerd van Rudy Guedens voor het exploiteren van een hondenkwekerij in Lummen, ter plaatse Molemstraat 132.

Deze beslissing viel nadag de heer Guedens een beroepschrift indiende tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van Lummen, om zijn milieuvergunningsaanvraag voor het exploiteren van een hondenkwekerij te weigeren.

Het college van burgemeester en schepenen van Lummen heeft de vergunning geweigerd omwille van geluidsoverlast voor de talrijke woningen in de omgeving èn omdat er te weinig informatie ter beschikking was om na te gaan of de inrichting voldoet aan het kennelbesluit betreffende de afmetingen van de hokken. De gemeente Lummen stelde zich ernstige vragen bij de aspecten van dierenwelzijn in dergelijke grootschalige kwekerijen.

“Omwille van de problematiek van hondenkwekerijen adviseert de Provinciale Adviesraad Dierenwelzijn (PAD) negatief in het vergunnen van hondenkwekerijen die meerdere rassen verkopen en de honden omwille van de specifieke huisvesting en het grote aantal niet de nodige socialisatie kunnen geven. Samen met de 155 bezwaren die ingediend waren gaf dit de doorslag om het college van burgemeester en schepenen te volgen en de vergunning te weigeren”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Gedeputeerde Vandenhove stelt zich ook vragen bij de procedure om dergelijke hondenfokkerijen: “Er moeten bovendien dringend maatregelen genomen worden op Vlaams niveau vanuit Dierenwelzijn om dergelijke grootschalige fokkerijen niet te erkennen. De wetgeving schiet op dit vlak momenteel duidelijk te kort.”

Lees er meer over in het volledige persbericht.

(foto gebruikt als illustratie)

Nieuws op maat

Het overzicht van nieuws, door jou gekozen ...

Dit e-mailadres bestaat al. Je kunt jouw voorkeuren altijd aanpassen via jouw account.