De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
Landschap met perenbomen

Bacterievuur bestrijden in het landschap en de siertuin

donderdag, 28 juni 2018

Afgelopen woensdag heeft de provincie Limburg in samenwerking met pcfruit een workshop Bacterievuur georganiseerd. Fruittelers, lokale besturen en tuinaanleggers kregen hier praktische tips om deze besmettelijke plantenziekte te voorkomen en te bestrijden. De workshop kadert in een brede informatie- en sensibiliseringscampagne rond de besmettelijke plantenziekte Bacterievuur.

“Er is geen reden tot paniek maar we moeten wel waakzaam zijn”, klinkt het bij gedeputeerde van Landbouw Inge Moors. “Schade door de ziekte is makkelijk te herkennen maar de verspreiding kan zo snel gaan dat in het slechtste geval volledige plantages moeten worden gerooid. Dat zou tot grote economische verliezen kunnen leiden.”    

Exportstimulerende maatregelen       

Verscherpte controles zijn noodzakelijk om nieuwe afzetmarkten te vinden voor de Limburgse Conference peer. De provincie Limburg en de Vlaamse Overheid hebben in het kader van het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK) hiervoor 800.000,00 euro vrijgemaakt.

“Door controles te intensifiëren en stelselmatig uit te breiden hopen we een vertrouwensrelatie met nieuwe handelspartners zoals China uit te bouwen”, stelt gedeputeerde Inge Moors. “Vandaag is al 305 hectare aangemeld als bacterievrije zone maar we streven ernaar dit binnen het SALK project op te trekken tot 500 hectare. Als we daar in slagen zou dat een bijkomende export van 25.000 ton peren kunnen betekenen.”

Van monitoring naar efficiënte beheersing 

Omdat Bacterievuur niet alleen in de fruitboomgaard maar ook op andere landschapselementen zoals meidoornhagen, lijsterbesstruiken en rozen gedijdt, is een zorgvuldige monitoring in de ruimere omgeving van fruitbedrijven noodzakelijk.
“Willen we onze  fruitbomen van deze ziekte vrijwaren, komt het er dus op aan gezamenlijk alert te zijn. Een efficiënte beheersing van deze ziekte is dan ook niet enkel de verantwoordelijkheid van de professionele fruitteler, maar ook breder van de lokale besturen, de tuinaanlegger en zelfs van elke Limburger.”

Hoe je Bacterievuur kunt herkennen en bestrijden vind je op www.limburg.be/bacterievuur.

Nieuws op maat

Het overzicht van nieuws, door jou gekozen ...

Dit e-mailadres bestaat al. Je kunt jouw voorkeuren altijd aanpassen via jouw account.