De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

11.251 nieuwe Limburgers, 365 dagen lang

maandag, 18 juni 2018

11.251. Dit is het cijfer toeristen dat elke dag of nacht gemiddeld in onze provincie verblijft. Gedeputeerde van Toerisme Igor Philtjens: "Onze provincie is uitgegroeid tot een populaire bestemming voor een dichtbijvakantie. Bijna 1,3 miljoen aankomsten en meer dan 4,1 miljoen overnachtingen zijn in 2017 genoteerd. Deze toeristen zorgen voor een grote economisch meerwaarde, niet alleen voor de logiessector maar ook voor Limburgse handel en horeca. De economie van de vrije tijd is zo een gangmaker voor andere economische activiteiten. Dit uit zich ook in de jobcreatie. De directe en indirecte jobs benaderen 35.000 VTE's. Vele jobs zijn deeltijds, zodat het aantal jobs in de toeristische sector nog groter is."
Op de versterking van de economische kracht van de Limburgse logiessector zet de provincie Limburg dit jaar voluit in. Gedeputeerde Igor Philtjens: "De uitbaters van de kleinschalige logies kunnen deelnemen aan een professionaliseringstraject waarbij samen met de uitbater een groeiplan voor de toekomst wordt opgemaakt. Wij voorzien ook een impulsfinanciering voor investeringen in comfort en beleving. Beide instrumenten worden zeer goed door de sector onthaald."

Limburg consolideert toeristische positie

De meest recente cijfers bevestigen het Limburgs toeristisch succes. In 2017 zijn 1.288.550 aankomsten en 4.106.634 overnachtingen genoteerd. Gedeputeerde Igor Philtjens: "In 2015 hebben wij een enorme sprong voorwaarts gemaakt met een stijging van 15,4 % in het aantal aankomsten en 14,2 % in het aantal overnachtingen. Na een verdere versterking in 2016, hebben wij in 2017, weliswaar met een kleine terugval, deze positie weten te handhaven. De marketingacties van Toerisme Limburg hebben dus een meetbaar effect."

Aankomsten, overnachtingen en verblijfsduur in Limburg

Aankomsten Overnachtingen Verblijfsduur
2012 (excl. vakantiewoningen)
1.112.226
-
3.578.125
-
3,22
2013 (excl. vakantiewoningen)
1.070.929
- 3,7 %
3.484.843
- 2,6 %
3,25
2014 (excl. vakantiewoningen)
1.094.311
+ 2,2 %
3.559.288
+ 2,1 %
3,25
2015
1.263.223
+ 15,4 %
4.065.090
+ 14,2 %
3,22
2016
1.296.209
+ 2,6 %
4.142.265
+ 1,9 %
3,20
2017*
1.288.550
- 0,6 %
4.106.634
- 0,9 %
3,19

* voorlopige cijfers (13 april 2018) Bron: Toerisme Vlaanderen

Economie van de vrije tijd: toekomstgericht economisch speerpunt

Toeristen zorgen voor bestedingen en omzet. Voor elke nacht in onze provincie besteedt een verblijfstoerist gemiddeld 81,63 euro. Een dagtoerist geeft ongeveer 38,17 euro uit. Gedeputeerde Igor Philtjens: "Met die cijfers genereert de Limburgse logiessector een grote economische impact. Omzet is de basisvoorwaarde voor een rendabel ondernemerschap. De goede cijfers zijn de grote verdienste van de toeristische ondernemers die hierdoor welvaart en jobs in onze provincie creëren. Sinds 2010 is er een continue groei van het aantal jobs in de Limburgse toeristische sector, jobs die in onze provincie verankerd zijn. Anno 2018 is de economie van de vrije tijd dan ook uitgegroeid tot een sterk economisch speerpunt zowel in termen van ondernemerschap als in termen van jobs. Op dit elan moet de komende jaren verder worden gegaan."

Tewerkstelling toeristische sector Limburg

Jaartal Directe en indirecte arbeidsplaatsen/jobs Aandeel van totale tewerkstelling Limburg
2010
29.613
8,5 % van 346.723 jobs
2011
28.970
8,4 % van 344.284 jobs
2012
29.123
8,4 % van 345.677 jobs
2013
29.694
8,6 % van 344.181 jobs
2014
30.748
8,8 % van 350.041 jobs
2015
31.352
8,9 % van 351.473 jobs
2016
34.781
9,5 % van 363.972 jobs

Bron: 2011-2015: Toerisme Limburg o.b.v. RSZ, RSVZ; 2016: Toerisme Vlaanderen

Toeristisch groeipad ligt in de samenwerking tussen overheid en ondernemers

Toerisme Limburg heeft de voorbije jaren een sterk partnerschap tussen overheid en ondernemers uitgebouwd. Door deze samenwerking kunnen ondernemers doelgerichte promotie op de binnen- en buitenlandse markt voeren, die individueel financieel niet haalbaar is. Deze succesvolle krachtenbundeling heeft Toerisme Limburg en de provincie Limburg begin dit jaar doorgetrokken naar een coaching- en ondersteuningsprogramma voor de Limburgse sector van de kleinschalige logies. Limburg telt meer dan 800 kleinschalige logies.

"Samen met de uitbaters zijn wij begin dit jaar aan de slag gegaan om de uitbating nog te versterken en te wapenen voor de toekomst. Geen belerende acties maar wel een traject om nieuwe kansen te ontdekken en uit te werken. En dit met één doel: het realiseren van een hogere bezetting en sterkere gasttevredenheid en finaal een stijging van het aantal overnachtingen in onze provincie. Dit zorgt voor meer omzet, meer jobs en meer welvaart," aldus gedeputeerde Igor Philtjens.

In het zogenaamd professionaliseringstraject wordt de logiesuitbater ondersteund om bewuste en strategische keuzes voor de toekomst te maken. Het traject bestaat uit verschillende fasen. De eerste fase omvat een doorlichting, een mystery visit, 4 collectieve inspiratiesessies (gastvrijheid, rendement en yieldmanagement, sales en marketing, foodcost) en in house coaching.

Het resultaat is een helder groeiplan waarmee de uitbater aan de slag kan. Inmiddels heeft een eerste groep van 30 uitbaters het volledig traject doorlopen. Het traject voor een tweede groep van 30 uitbaters is momenteel lopende en in het najaar wordt het derde traject opgestart.
Gedeputeerde Igor Philtjens: "De deelnemers zijn zeer enthousiast. Om de kleinschalige logies nog verder te ondersteunen in de uitvoering van het groeiplan, hebben wij een provinciaal fonds gecreëerd. Voor de uitvoering van een bedrijfsgericht actie kan 7.500 euro worden aangevraagd."

Impulsfinanciering voor comfort en beleving

Om het verblijf van de gasten in kleinschalige logies nog te verbeteren, voorziet de provincie Limburg sinds begin dit jaar een impulsfinanciering voor investeringen in comfort en beleving. Voor de versterking van het comfort is een investeringssteun van 50 % van de kosten met een maximum van 10.000 euro mogelijk. Voor investeringsprojecten inzake beleving is 70 % met een maximum van 20.000 euro mogelijk.
De eerste indieningsronde is afgesloten. In totaal zijn 40 aanvragen ingediend.
Gedeputeerde Igor Philtjens: "Alle aanvragen zijn gescreend door een expertenjury, bestaande uit vertegenwoordigers van Toerisme Limburg, Toerisme Vlaanderen en de PXL. Op basis van het advies van de jury heeft de deputatie 28 aanvragen volledig of gedeeltelijk goedgekeurd. In totaal is 241.459,92 euro investeringssteun toegekend."

Vervangingsinvesteringen en uitgaven voor basisvoorzieningen zijn door de jury geschrapt. 9 dossiers zetten in op een verbetering van het verblijfscomfort. 13 dossiers betreffen investeringen om te zorgen voor een betere beleving van de gasten en 6 dossiers zijn gecombineerde investeringsdossier voor comfort en beleving. In de rubriek van beleving kunnen de dossiers in drie grote categorieën worden onderverdeeld: streekverkenning (9 dossiers), fysiek en mentaal welbevinden (11 aanvragen) en gezin (1 aanvraag).
Gedeputeerde Igor Philtjens: "Sommige uitbatingen scoorden reeds hoog in comfort en beleving. Met de ingediende dossiers wordt dit kwaliteitsniveau nog opgetrokken. Andere dossiers blinken dan weer uit door de creatieve twist waarmee het concept beleving wordt ingevuld. Vooral in het luik streekbeleving wordt aansluiting gezocht met het succes van het Limburgs fietstoerisme. Ook op de groeiende gastenvraag naar voorzieningen fysiek en mentaal welbevinden wordt ingezet. Sommige uitbaters, zoals hier in 't Reigersnest te Zonhoven, trekken dit zelfs door naar het zorgtoerisme."

Nieuws

maandag, 03 september 2018
Bedankt!
Aan alle Limburgers en niet-Limburgers die deelnamen aan de online-enquête om onze website te verbeteren: bedankt!! In augustus waren jullie met maar liefst 579 om de online-enquête in te vullen....