De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Bijen krijgen extra kansen in Meeuwen-Gruitrode

donderdag, 21 juni 2018

Door allerlei maatschappelijke veranderingen heeft de bijenpopulatie het steeds moeilijker. Gemeente Meeuwen-Gruitrode sloeg de handen in elkaar met Natuurpunt vzw en de schoolkinderen van Plockroy om wilde bijen het helemaal naar hun zin te maken binnen het Bijenproject Kolis. Het is een 20,2 ha groot aaneengesloten projectgebied, gelegen langs de Gestelstraat en Kolisbergen. Dit deden ze dankzij de technische ondersteuning van het Agentschap voor Natuur en Bos en met financiële steun van provincie Limburg.

Koen Geusens, schepen van Milieu: “Binnen het project werden heidegebieden, heischrale graslanden, bosgebieden en hooilanden bijenvriendelijk ingericht. Door het verhogen van het voedselaanbod, de nestgelegenheid en de aanleg van corridors worden soorten zoals grijze zandbij, heidezandbij, heizijdebij en de rode maskerbij vooruit geholpen. Ook de school van Plockroy werd bij het project betrokken. Zij knutselden een bijentotum in elkaar.”

Ludwig Vandenhove, gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur: ”Het bijenproject Kolis is een vervolgproject van de campagne ‘Limburg Wild van Bijen’ opgestart in 2016. Ondertussen hebben heel wat Limburgse verenigingen en gemeenten ingespeeld op het provinciaal beleid. Ook dit  project speelt in op het provinciaal beleid rond bijen en is een aanvulling op het bijenactieplan van Meeuwen-Gruitrode. Het is een mooi samenwerkingsproject tussen de gemeente Meeuwen - Gruitrode en Natuurpunt  waarbij  heischrale vegetaties hersteld en opgewaardeerd worden.”

Het Bijenproject Kolis werd donderdag 21 juni 2018 feestelijk geopend. De leerlingen zetten de bijentotum recht en er was de mogelijkheid om een korte wandeling doorheen het gebied te maken. We genoten na met een drankje en een hapje.

Nieuws

maandag, 03 september 2018
Bedankt!
Aan alle Limburgers en niet-Limburgers die deelnamen aan de online-enquête om onze website te verbeteren: bedankt!! In augustus waren jullie met maar liefst 579 om de online-enquête in te vullen....