De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove vraagt uitdrukkelijk “Laat water zo veel mogelijk in de Limburgse beken zolang droogte aanhoudt!”

Door het aanhoudende warme en vooral droge weer staat op dit ogenblik weinig water in het overgrote deel van de Limburgse beken, kleine(re) waterlopen en greppels. Hoewel (enkel) de aangelanden water uit de beek mogen onttrekken, is het absoluut raadzaam om dit - zolang de huidige weersomstandigheden aanhouden - gewoon even na te laten. Zo kan het weinige water dat nog doorheen de beekjes en grachten stroomt specifiek ten goede komen van de vissen, waterdiertjes en -planten waar het levensbelangrijk voor is.

“Water ‘ont’nemen van de beek om gazons te besproeien, bloemen en planten te bewateren, … of voor andere doeleinden die niet totaal waterafhankelijk zijn, is momenteel ongepast en onaanvaardbaar. De toezichters van de Dienst Water en Domeinen van de Provincie Limburg zullen daar dezer dagen extra op letten en er desgevallend de (Lim)burgers over aanspreken”, zegt gedeputeerde van Waterlopen en Leefmilieu Ludwig Vandenhove.

Water is inderdaad ook een onmisbare productiefactor voor land- en tuinbouw. Bijgevolg wel begrijpelijk dat land- en tuinbouwers voor het besproeien van gewassen, het drenken van vee, enz. indien nodig water uit beken pompen. Niettemin is het ten zeerste aangewezen dat ook dit nu spaarzaam en weloverwogen gebeurd. De gedeputeerde juicht toe dat het Departement Landbouw en Visserij alvast voor de sector zowel preventieve, als lange-termijn-maatregelen gebundeld heeft op haar website. Land- en tuinbouwers worden bovendien opgeroepen om zoveel mogelijk alternatieve waterbronnen in functie van de toepassing op het bedrijf te gebruiken.

Momenteel staat de actuele droogtetoestand op waakniveau (geel). De stand van zaken en meer informatie hierover is op te volgen via Waterinfo.be en op de internetpagina van de Vlaamse droogtecommissie, waar ook de provincies als één van de belangrijke waterbeheerders bij betrokken zijn.

“Uiteraard moet ook het water dat uit de kraan vloeit niet verkwist worden. Nu zeker niet, maar ook niet als er ‘schijnbaar’ voldoende water voorradig is. Zeker in deze droogteperiode wordt auto’s wassen, privé-zwembaden (bij)vullen, enz. best even achterwege gelaten. Elke burger kan op elk moment zijn steentje bijdragen”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Sinds 2004 moet bv. iedere nieuwbouw voorzien zijn van een regenwaterput met pompinstallatie. Met regenwater toiletten doorspoelen, je gazon besproeien en zelfs je wasmachine laten draaien, het is eigenlijk heel logisch.

“Geef daarnaast ook het regenwater, als het (weer) regent, de kans om te infiltreren in de bodem. Kies voor waterdoorlatende verhardingen en groene zones in en rond je huis. Zo voorkom je dat het regenwater nodeloos weggespoeld wordt naar de riolering of de dichtstbijzijnde waterloop en kan de grondwatertafel terug aangroeien. De groene zones zijn daarnaast ideale plekjes om tegelijk af te koelen en uit te rusten tijdens warmere periodes”, aldus Ludwig Vandenhove.

Nieuws

maandag, 03 september 2018
Bedankt!
Aan alle Limburgers en niet-Limburgers die deelnamen aan de online-enquête om onze website te verbeteren: bedankt!! In augustus waren jullie met maar liefst 579 om de online-enquête in te vullen....