De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Vaststelling jaarrekening 2016 provinciebestuur

woensdag, 21 juni 2017

De provincieraad keurde in de zitting van 21 juni 2017 de jaarrekening 2016 goed.

Het provinciebestuur sluit het jaar af met een budgettair tekort van 5,5 miljoen euro. 
Het balanstotaal bedraagt einde 2016, 387.176.983,00 euro in 2015 was dit 413.845.406,00 euro.

Het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge zijn positief; respectievelijk 82.551.856,74 euro en 8.195.760,86 euro en daarmee voldoet het bestuur aan de financiële evenwichtscriteria in het kader van een gezond bestuur.

De belangrijkste inkomstenbronnen voor het bestuur waren de onroerende voorheffing (75,2 miljoen euro), ontvangen werkingssubsidies (71,9 miljoen euro) en inkomsten uit de algemene provinciebelasting (25,3 miljoen euro).
De voornaamste uitgavenposten zijn bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (113,5 miljoen euro), uitgaven voor goederen en diensten (32,7 miljoen euro) en toegestane werkingssubsidies (24,9 miljoen euro).

De openstaande schuld van de provincie ingevolge leningen bedraagt 58.369.099,00 euro. Dit is 67,6 euro per inwoner. We hebben al gedurende enkele opeenvolgende jaren geen nieuwe leningen meer opgenomen en onze werking en investeringen gefinancierd met eigen middelen waardoor onze schuld sterk is gedaald. Daarnaast heeft de lage intrestvoet en het actief schuldbeheer de kost verbonden aan de uitstaande schuld sterk gereduceerd. Dit geeft ons meer financiële ruimte in de toekomst.

Eind 2016 is ruim 15 miljoen euro van de 50 miljoen euro provinciale reserves, die vrijgemaakt werden voor SALK na de sluiting van Ford, effectief uitgekeerd.
Er zitten nog tal van projecten in de pijplijn waarvoor budget gereserveerd is voor de volgende jaren. Momenteel is 38 miljoen toegewezen aan projecten.

Nieuws op maat

Het overzicht van nieuws, door jou gekozen ...

Dit e-mailadres bestaat al. Je kunt jouw voorkeuren altijd aanpassen via jouw account.