De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
  • Start
  • Ontspannen
  • Toerisme
  • Nieuwe aanpak kwaliteitszorg fietsroutenetwerk moet fietstoerisme en -beleving verder boosten
Gedeputeerde Igor Philtjens met onderhoudsploeg bij fietstraject in Alken

Nieuwe aanpak kwaliteitszorg fietsroutenetwerk moet fietstoerisme en -beleving verder boosten

woensdag, 20 juni 2018

Het fietstoerisme in Limburg is in volle groei. De meer dan 2 miljoen fietsers op het fietsroutenetwerk zorgen voor een grote economische impact. Gedeputeerde van toerisme Igor Philtjens: “Die impact reikt verder dan omzet en jobs. Het zorgt ook voor ontspanning voor de Limburgers, en dit dicht bij huis. Het Limburgs fietsparadijs verenigt dus quality time en welvaart in één toeristisch topproduct.” Om de kwaliteit van dit topproduct van de economie van de vrije tijd voor de fietstoeristen en de Limburgers  te behouden en zelfs nog te verbeteren, lanceert de provincie Limburg een nieuwe aanpak in het beheer van de fietspaden.

Welkom in het Limburgs Fietsparadijs

Meer dan twintig jaar geleden was de provincie pionier met het fietsknoopsysteem. Het succes van vandaag is het resultaat van volgehouden investeringen van de provincie en de 44 Limburgse gemeenten in de kwaliteit van het netwerk. Gedeputeerde van Toerisme Igor Philtjens:  “De voorbije zes jaar is samen met de 44 gemeenten ruim 5 miljoen euro geïnvesteerd in het onderhoud, de kwaliteit, comfort en beleving. De provincie heeft hier 2,3 miljoen euro voor vrijgemaakt.”

In opdracht van de provincie zijn het ganse jaar door 3 onderhoudsploegen actief. De provincie Limburg waakt over een goede signalisatie en zorgt voor een heldere omleiding bij eventuele werken. Daarnaast zorgen twee ploegen van de sociale economiebedrijven De Wroeter en De Biehal voor het opruimen van zwerfvuil, het maaien rond de palen en snoeiwerken langsheen het fietsroutenetwerk.

Meerjarig kwaliteitsplan zorgt voor efficiëntieslag in kwaliteit en beleving

Met grootschalige en innovatieve investeringsprojecten zoals Fietsen door het Water in Bokrijk, Fietsen door de Bomen, Fietsen door de Heide en Fietsen onder de grond wordt fietsbeleving gecreëerd die in geen enkel omliggende regio wordt aangeboden. Maar op het volledig fietsroutenetwerk zijn er talrijke stukken waar de beleving als het ware voor het grijpen ligt.
Gedeputeerde van Toerisme Igor Philtjens: “Met een innovatieve aanpak willen wij nu kwaliteit en beleving combineren door voor elke gemeente een meerjarig kwaliteitsplan op te maken. Hiermee kan een grote efficiëntieslag worden gemaakt.”

Aan de hand van het Easygis systeem worden de trajecten van het fietsroutenetwerk voor elke gemeente volledig geïnventariseerd en de infrastructuurkenmerken , de kwaliteit ervan en de beleving tijdens het fietsen (rust, afwezigheid gemotoriseerd verkeer, mooie landschappen,…) in kaart gebracht. Op basis van de analyse wordt een rapport gemaakt dat eventuele knelpunten en werkpunten beschrijft die de komende jaren kunnen worden aangepakt. “Door alle screenings in elkaar te passen, kunnen we voor het volledige fietsroutenetwerk een gebiedsdekkend plan maken, waaraan de volgende legislatuur kan worden gewerkt. Het succesvol partnerschap van provincie en gemeenten wordt zo bestendigd”, aldus gedeputeerde Igor Philtjens.

25 km fietsroutenetwerk in Alken als piloot   

Bij wijze van proefproject zijn alle trajecten van het fietsroutenetwerk van de gemeente Alken afgefietst en met de Easygis-tool geanalyseerd. Op basis van het eindrapport zijn zes punten geselecteerd waar nog verbetering mogelijk is.

Gedeputeerde Igor Philtjens: “Fietsen in Alken betekent voornamelijk afwisseling tussen de vergezichten in landbouwgebieden, de al dan niet verkeersluwe woongebieden en enkele mooie beekvalleien. Twee derden van de trajecten zijn redelijk tot erg belevingsvol ingeschaald. Een overige aandeel van de trajecten zal onderzocht worden om zoveel mogelijk kilometers tot een aangename beleving te transformeren.

Provinciale impulsen

Om dit mogelijk te maken voorziet de provincie naast de inhoudelijke ondersteuning in de gunningsprocedures ook investeringssubsidies voor het toeristisch en functioneel fietsroutenetwerk. “Voor de fietspaden in Alken is 500.000 euro aan investeringssteun vrijgemaakt. Twee grote projecten zitten nog in de pijplijn namelijk de Hameestraat en de Klinkstraat-Bekstraat. Het laatste project wordt inhoudelijk gecoördineerd door de provincie Limburg omwille van de doorsteek  door de Mombeekvallei. De provincie Limburg geeft zo een sterke boost aan het recreatief fietsen en aan veilige fietsverbindingen voor jong en oud,” besluit gedeputeerde Igor Philtjens.

 

Nieuws op maat

Het overzicht van nieuws, door jou gekozen ...

Dit e-mailadres bestaat al. Je kunt jouw voorkeuren altijd aanpassen via jouw account.
  • Start
  • Ontspannen
  • Toerisme
  • Nieuwe aanpak kwaliteitszorg fietsroutenetwerk moet fietstoerisme en -beleving verder boosten